VİZYONUMUZ

Genelde “Sivil Toplum Kuruluşu”, özelde “Sanayici ve İşadamları Derneği” olarak; hakkın ve hukukun, barışın ve güvenin, adaletin ve fırsat eşitliğinin, refahın ve mutluluğun, serbest rekabete dayalı ekonomik sistemin sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş yerli ve evrensel değerlerin korunup, gözetildiği; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye oluşturma mücadelesine katkıda bulunmak.