MİSYONUMUZ

  • Başta evrensel değerler olmak üzere, milletimizin geçmişine, kültürüne ve kimliğine saygıyı esas alarak, ulusal ve uluslararası düzeyde “bağımsız” yapımızı muhafaza etmek.
  • Ülkemizin ekonomik kalkınmasını tamamlayıp, gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi yolunda çaba harcamak; bu doğrultuda serbest rekabetçi bir ekonomik ortamın oluşması için faaliyette bulunmak.
  • Üyelerimizin iş hacimlerini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini yükseltici,  sürekli gelişmelerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli desteği vermek.
  • Yüksek teknolojiye dayalı, üretim esas alan bir anlayış doğrultusunda,  uluslararası standartlara uygun ve çevreye duyarlı davranmayı kültür haline getirmek.
  • Güçlü de olsa, haksızın karşısında olmak; zayıf da olsa haklının yanında yer almak.
  • Hür teşebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aşamalarında girişimci ruhu harekete geçirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak.
  • Ülke kaynakları ve Dünya ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, sürekli, kalıcı ve faydalı projeler üretmek, bu projeleri hayata geçirmek için üzerine düşen görevi yerine getirmek.
  • Finans, üretici ve proje sahibini bir araya getirerek, global pazarda etkili olacak üretimlerin inşasına öncü olmak.